REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KAZBALAGANE.PL

§1

Usługodawcą w sklepie internetowym o adresie elektronicznym www.kazbalagane.pl są osoby odpowiedzialne za markę Kaz Balagane.

§2

Kontakt ze sklepem możliwy jest poprzez adres email kontakt@www.kazbalagane.pl

§3

Przedmiotem świadczenia usług jest umowa kupna-sprzedaży.

§4

Informacje handlowe zamieszczone na stronie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu KC (Kodeksu Cywilnego), lecz są zaproszeniem do składania ofert.

§5

Koszt wydania i odebrania rzeczy ponosi Klient.

§6

Warunkiem technicznym wymaganym do korzystania z usług jest dostęp przez Usługobiorcę do komputera, przeglądarki internetowej oraz dostępu do internetu.

§7

Konsument nie może odstąpić od umowy i zwrócić produkty.

§8

Miejscem składania reklamacji jest siedziba marki, którą można uzyskać poprzez kontakt mailowy. Procedura gwarancyjna zakłada, że klientowi przysługuje 2 lata na reklamowanie towaru w trybie niezgodności towaru z umową.

§9

Warunkiem zawarcia umowy jest przesłanie przez Oferenta oferty kupna towarów i jej przyjęcie przez sklep internetowy za pomocą formularza na stronie sklepu.

§10

Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny w momencie odbioru towaru lub w formie przedpłaty na konto bankowe sklepu.

§11

Cena jest wiążąca dla obu stron w momencie złożenia zamówienia. Cena produktu nie zawiera kosztów przesyłki. Termin realizacji zamówienia wynosi 24h od momentu poprawnie złożonego zamówienia, nie dłużej jednak niż 96h.

§12

Za zwłokę z odebraniem potwierdzonego zamówienia sprzedawca obciąży klienta kosztami przechowania towaru w wysokości 10 pln za każdy dzień zwłoki. Usługodawca (sklep) zastrzega, że może nie przyjąć oferty kupna bez podania przyczyn.

§13

Dane osobowe są chronione i przetwarzane w celu i w zakresie określonym w Ustawie z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych”. Zabrania się klientowi umieszczania na stronach sklepu (np. formularz opinii o produktach) treści o charakterze bezprawnym.

§14

Klient/Odbiorca akceptując regulamin wyraża zgodę na otrzymywania informacji handlowej oraz na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z §13.

§15

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 18.07.2014 i w przyszłości może ulec zmianie. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy KC i  innych ustaw.